Jdi na obsah Jdi na menu
 


něco málo o kočkách

21. 2. 2010

 

ZÁKONY PRO KOČKU
Joyův zákon sebezáchovy
Kočka nevstupuje do vaší domácnosti proto, aby vám udělala radost. Kočka se pouze zabezpečuje na horší časy, asi jako když si vy připlácíte penzijní připojištění.

 

Zákon relativity času
Kočka se ve vaší domácnosti pohybuje tak samozřejmě, jako by tu bydlela odjakživa.

 

Hausův dovětek k zákonu relativity času
Po dvou dnech pobytu kočky ve vaší domácnosti získáte pocit, že tu kočka skutečně odjakživa bydlí.

 

Zákon korupční
Pokud kočka vrní, znamená to, že je s vašimi službami spokojená. Je to stejné, jako když dáte v restauraci číšníkovi spropitné.

 

Wipeův zákon použitelnosti
Kočka se vám otírá o nohy pouze tehdy, když nemá k dispozici nic vhodnějšího, o co by si mohla vydrbat kožich.

 

Wipeův zástupný zákon
Nejste-li doma, otírá se kočka se stejně blaženým výrazem o polštář nebo o křeslo.

 

Zákon Alessandra Volty
Kočky, které vidíte chodit na vodítku, jsou s největší pravděpodobností atrapy na tužkové baterie.

 

Blindova výjimka
Živá kočka se nechá vodit na vodítku pouze tehdy, je-li slepá a potřebuje navigátora.

 

Zákon donášky
V případě, že nejsou narušeny kočičí stravovací zvyklosti, kočka lapené živočichy dlouze mučí a po jejich usmrcení vám je po částech nosí do domu.

 

Idleův zákon nejmenšího odporu
Kočka nejčastěji žere tak, že otevře tlamu a přibližuje ji k pokrmu.

 

Sluggishův dodatek
Kousat znamená zbytečně se vysilovat.

 

Faulův dodatek
Stačí, že se musí občas polknout.

 

Zákon maximálního rizika
Sahat na krmící se kočku je mnohem nebezpečnější než strkat prsty do zásuvky.

 

Zákon prohry
V souboji mezi psem a kočkou jste poraženým vždy vy.

 

Zákon ploutvičkový
Kočka dokáže před akváriem s rybičkami sedět skoro stejně dlouho jako před ledničkou.

 

Fishovo vysvětlení
Před akváriem bez rybiček kočku nenajdete.

 

Sharkovo vysvětlení

 

V akváriu, před nímž nesedí kočka, nenajdete rybičky.

Zákon kočičí nehybnosti
Nehybná kočka zůstane nehybná, pokud na ni nezapůsobí jiná síla - jako je otevírání kočičí konzervy anebo myš v pohybu.

 

Zákon kočičího pohybu
Kočka se pohybuje přímo, pokud není dobrý důvod změnit směr.

Zákon kočičí přitažlivosti
Veškerá modrá saka a černé svetry přisávají kočičí chlupy v přímé závislosti k tmavosti látky a světlosti kočky (a naopak).

 

Zákon kočičí termodynamiky
Teplo se přemísťuje z teplejšího předmětu do studenějšího, jenom v případě kočky se teplo přemísťuje do kočky.

 

Zákon kočičího protahování
Kočka se protáhne do délky, která je přímo závislá na délce spánku právě dokončeného.

 

Zákon kočičího spánku
Všechny kočky musí spát s lidmi (pokud možno) a v pozici, která je co nejnepříjemnější pro dané lidi.

 

Zákon kočičího prodlužování
Kočka je schopna prodloužit svoje tělo prakticky na délku potřebnou k dosahu předmětu, který vzbudil kočičí pozornost.

 

Zákon kočičí akcelerace
Kočka akceleruje v přímém poměru (lineárně), až do doby, kdy je připravena se zastavit.

 

Zákon kočičí přítomnosti u stolu
Kočka musí být přítomna u všech jídel, kde je předloženo cokoliv dobrého.

 

Zákon rozložení koberců
Žádný koberec nesmí zůstat v původní poloze po delší dobu.

 

Zákon kočičí poslušnosti
Kočičí poslušnost je nepřímo závislá na snaze lidí, kteří chtějí, aby něco udělala.

 

První zákon zachovaní energie
Kočka ví, že energie se nedá vytvořit ani zničit, proto používá energie co nejméně možno.

 

Druhý zákon zachovaní energie
Kočka také ví, že energie muže být šetřená dostatečným spánkem.

 

Zákon pozorovaní ledničky
Když kočka pozoruje ledničku po dostatečně dlouhou dobu, někdo přijde a vyjme něco dobrého k jídlu.

 

Zákon elektricky vyhřívané pokrývky
Zapni pokrývku a kočka skočí do postele rychlostí světla.

 

Zákon namátkového hledání pohodlí
Kočka neustále hledá a většinou najde nejpohodlnější místo v jakékoliv místnosti.

 

Zákon pytlíku, škatulí a obsazení
Všechny pytlíky a škatule v místnosti musí obsahovat kočku v co nejkratším čase.

 

Zákon kočičích rozpaků
Kočičí naštvanost je přímo závislá na velikosti rozpaků znásobených množstvím lidského smíchu.

 

Zákon spotřeby mléka
Kočka vypije množství mléka, které se rovná její tělesné váze, jenom aby ukázala, že to dokáže.

 

Zákon výměny nábytku
Kočičí touha po škrábání nábytku je přímo závislá na jeho ceně.

 

Zákon kočičího nezájmu
Kočičí nezájem je přímo závislý na lidské snaze vzbudit kočičí zájem.

 

Zákon odmítání prášku
Jakákoliv pilulka nucená kočce má potenciální energii potřebnou k dosáhnutí rychlosti úniku.

Kitten on a Clothes Line Art Print by Erik Parbst

 

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZÁKONY PRO KOČKY,

KTERÉ SE MUSEJÍ STARAT O DOMÁCNOST

Křesla a koberce::
Musíte-li zvracet, rychle skočte do křesla. Pokud to nestihnete, použijte orientální koberec. V nouzi postačí cokoli chlupatého.

Dveře::
U žádné místnosti nepřipusťte zavřené dveře. Aby se dveře otevřely, postavte se na zadní a předníma nohama po dveřích škrábejte. Až se dveře otevřou, nemusíte je použít. Pokud jste si přikázaly otevřít venkovní dveře, postavte se mezi ně a porozmýšlejte o pár věcech. To je obzvlášť důležité, když venku silně mrzne, prší, sněží, nebo v komáří sezóně.

Hosté::
Rychle odhadněte, kterému z hostů jsou kočky nejprotivnější, a posaďte se mu do klína. Největší úspěch budete mít, když je z vás cítit rybí konzerva. K sezení na klíně nebo tření o nohavice si volte látku, která barevně i materiálově kontrastuje s vaší srstí (např. bílé kočky si zvolí černou vlněnou látku). Při procházení mezi talíři na prostřeném stole si předem nacvičte ublížený výraz. Všichni z něj musí pochopit "Vždyť když tu návštěva není, tak smím být na stole!" Hosta vždy doprovoďte na WC. Nemusíte tam nic dělat. Stačí sedět a zírat.

Práce: :
Jestliže někdo ze svěřených lidí šije nebo píše a druhý nedělá nic, zůstaňte s tím zaneprázdněným. Říká se tomu "pomáhat" nebo také "překážet". Při překážení se řiďte následujícími pravidly:

  1. Dohlížíte-li na vaření, seďte hned za levou patou kuchařky. Neuvidí vás tam, a máte proto mnohem větší naději, že vás přišlápne, pochová vás a pomazlí se s vámi.
  2. V případě čtenáře se uvelebte hned pod jeho bradou tak, abyste byly mezi jeho očima a knihou - pokud se vám ovšem nepodaří rozložit se přímo na knize.
  3. U pletařky se stočte pohodlně na jejím klíně a předstírejte spánek. Tu a tam bleskově natáhněte packu a strčte do jehlice. Může se vám také podařit, že se pustí pár očí. Nezapomínejte na to, že překážení je vaší povinností.

Hra::
Ta je důležitá. Ve dne se musíte dostatečně vyspat, abyste si mohly v noci hrát "na kočku a na myš" nebo "na tomhle kopečku jsem král já". Nejvhodnější místo a čas je v jejich posteli mezi 2. a 4. v noci.

Závěrečná poznámka: S výchovou svěřených lidí začněte co nejdřív. Potom se vám podaří vytvořit správně fungující domácnost. Lidé se musí osvojit základní pravidla. Toho můžete docílit, začnete-li brzy a budete důslední.

 

Hide and seek Art Print by Hart

LISTINA KOČIČÍCH PRÁV A SVOBOD

001/2002 Sb.kočičích zákonů

ZÁKON

ze dne 11. března 2002

Veřejný pěvecký sbor koček a kočičáků se usnesl na tomto platném znění Listiny kočičích práv a svobod:

Vymezení pojmů:

Kočkou se rozumí každá čtyřnohá bytost kočičí rasy ženského pohlaví.
Kocour je stejná bytost, jenže pohlaví mužského.
Kočkoun je bytost kočičí rasy uvedená na předchozím řádku, avšak zbavená své mužské ozdoby a tím i schopnosti rozmnožování.
Kočičák je výraz zahrnující obě předchozí kategorie.
Kotě je každá bytost kočičí rasy ve věku do jednoho roku bez ohledu na pohlaví.
Pro účely tohoto zákona jsou všechny výše uvedené pojmy sjednoceny a nahrazeny výrazem "kočka" v případech, kdy není nutno rozlišovat věk a pohlaví.

Článek I - Jídlo

§1. Kočka musí mít vždy k dispozici plnou misku žrádla a vody.
§2. Kočka má právo se aktivně účastnit u každého jídla.
§3. Kočka má právo kdykoliv beztrestně konzumovat žrádlo z psí misky.
§4. Kočka má právo dostat svůj díl od každého páníčkova jídla.
§5. Kočka má právo ukrást a sežrat nedostatečně zabezpečené jídlo, kdykoliv je k tomu příležitost.
§6. Kočka má právo se při vaření plést v kuchyni paničce pod nohy, případně vyskočit na linku a asistovat při krájení masa.
§7. Kočka má právo konzumovat jakoukoliv kořist, kterou sama uloví (myši, ptáci, ukradené potraviny apod.)
§8. Kočka má právo držet hlídku u ledničky a po jejím otevření podniknout rychlý výpad za účelem krádeže jídla.
§9. Kočka má právo pít vodu z akvária a polykat blbé rybičky, pokud jí vplavou do tlamy.

Článek II - Vycházky

§10. Kočka má právo odejít na procházku v kteroukoliv denní či noční hodinu a panička je povinna jí vždy otevřít a zavřít dveře.
§11. Kočka má právo doprovázet psa na vycházce, pokud se paničce nepodaří ji zavřít doma.
§12. Kočka má právo během procházky se psem kdykoliv vyžadovat návrat domů.
Opouští-li panička se psem při procházce hranice kočičího rajónu, má kočka právo zůstat v cizí zahradě.
§13. V případě situace uvedené v §12 je panička povinna se vracet stejnou cestou, kočku vyzvednout a doprovodit domů.

Článek III - Poslušnost

§14. Kočka nemusí nikdy uposlechnout žádný příkaz či povel jí vydaný.
§15. Kočka může beztrestně porušovat zákaz vstupu na stůl či kuchyňskou linku.
§16. Je-li kočka donucena ručně k opuštění zakázaného prostoru, může se tam posléze vrátit, nedává-li panička pozor.

Článek IV - Sport

§17. Kočka má právo za pomoci drápků šplhat po páníčkovi či paničce.
§18. Kočka má právo kdykoliv řádně prohnat jinou, cizí kočku.
§19. Kočka má nezrušitelné právo lovu myší či ptáků ve svém teritoriu.
§20. Kočka má právo si lapenou živou kořist donést do bytu a zde pokračovat v lovu, případně učit lovit své potomky.
§21. Kočka má právo hrát o půlnoci na parketách fotbálek se skleněnkou.
§22. Kočka má právo trénovat šplh na záclonách.
§23. Kočka má právo trénovat skok daleký, vysoký a hluboký s využitím nábytku v obýváku.
§24. Kočka má právo vyzvat psa k honičce. Kdykoliv během honičky může hru přerušit únikem na strom nebo za plot. Dále má právo kdykoliv honičku ukončit, v případě nutnosti i zaseknutím vlastních drápků do psího čumáku.
§25. Kočka má právo lovit psí ocas, je-li v pohybu.
§26. Kočka má právo vyžadovat vylovení zapadlé kuličky zpod ledničky či jiných nepřístupných prostor.

Článek V - Kousání a trhání

§27. Kočka má právo kdykoliv prokousnout krabici mléka.
§28. Kočka má právo prokousnout jakýkoliv obal obsahující jídlo. Při otevírání obalu s jídlem může použít též drápky.
§29. Kočka má právo prokousnout páníčkovi prst v případě, je-li neoprávněně zadržována.
§30. Kočka má právo výrazně označit drápky páníčkovu ruku v případě, že jí byla násilně odebrána ulovená kořist.
§31. Kočka má právo kdykoliv řešit své rozpory s jinou kočkou rvačkou
§32. Kočka má právo zapisovat své literární práce pomocí drápků do čalouněného nábytku.

Článek VI - Spaní

§33. Kočka má právo na měkký a teplý pelíšek (křeslo, kanape, válendu apod.). Je-li oblíbené místo obsazeno paničkou, musí ho na pokyn kočky neprodleně uvolnit.
§34. Kočka může spát s paničkou či páníčkem v posteli. V takovém případě má panička či páníček povinnost zachovat klid, nehýbat se a kočku při spaní nerušit.
§35. Kočka má právo budit v noci nebo brzy ráno paničku hlasitým mňoukáním.

Článek VII - Osobní hygiena a zdraví

§36. Kočka má právo se mýt, kdykoliv a kdekoliv to uzná za vhodné.
§37. Kočka má právo olízat páníčkovi obličej či jinou část těla, je-li tato dle jejího názoru nedostatečně umytá.
§38. Kočka může k mytí či koupání použít i vodu v kuchyňském dřezu nebo v napuštěné vaně.
§39. Kočka si může zablácené tlapky očistit chůzí po kuchyňské lince či čerstvě vytřené podlaze.
§40. Objeví-li kočka nepořádně odloženou (pohozenou) součást oděvu nebo ručník, může tyto považovat za toaletu a použít je. Ke stejnému účelu může použít i neuzavřenou krabici s papírem do sběru.
§41. Má-li kočka v bytě svůj záchod, je páníček povinen ho ihned po použití uvést do původního, hygienicky čistého stavu.
§42. Kočka má právo darovat, zapůjčovat či vyměňovat své vlastní blechy a to i se psem.

Článek VII - Ostatní ustanovení

§43. Kočka má právo shodit na zem květináč, pokud jí na okně překáží.
§44. Kočka má právo při přepravě autem se za jízdy volně pohybovat v celém vnitřním prostoru.
§45. Kočka má právo při otevření skříně tuto důkladně prozkoumat, případně ji obsadit.
§46. Kočka má právo býti drbána a hlazena, či jinak rozmazlována vybraným členem rodiny v kteroukoli denní i noční dobu.
§47. Kočka má právo obsadit jakoukoliv prázdnou krabici či igelitovou tašku.
§48. Kočka má právo vyžadovat sundání se stromu, považuje-li slézání za nebezpečné či nepohodlné.

Odchýlit se od této listiny lze pouze s výslovným souhlasem kočky nebo je-li to v její prospěch.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem veřejného vymňoukání, v případě kocouřích revírů též zápisem pachové registrační značky.

Tento zákon může být kdykoliv doplněn o další články a paragrafy na základě návrhu kterékoliv dospělé kočky. Nezletilá koťata podávají návrhy prostřednictvím svých zákonných zástupců.

Sally v. d.

Béďa v. d.

Micka v. d.

(v. d. = vlastním drápkem)

 

Kitten in Spagette Art Print

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Самая полезная площадка

(Stephenfeell, 12. 8. 2020 10:43)


<h2>Регистрация на сайте Гидры</h2>
Гидра сайт имеет удобную систему регистрации, сам процесс не займет много времени, достаточно придумать пароль, логин, указать действующий е-мейл. По окончании регистрации участник получает удобный личный кабинет. Таким образом, можно добавлять товары в корзину и производить оплату. В Hydra 24 существует техническая поддержка, которая рада помочь и решить конфликтные ситуации с магазинами.

XEvil 5.0 solving more than 8400 type of CAPTCHAs

(NatashaGen9165, 11. 8. 2020 22:39)

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 19.0 + XEvil 5.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 12000 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 5.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Лучшая искусство онлайн здесь

(ThomasExage, 11. 8. 2020 16:33)

Я слушаю качественную музыку онлайн тож скачиваю исключительно с этого сайта
вы иожете убедится который здесь совершенно загружается лихо и безвыездно песенки
в очень хорошем качестве! Беспричинно же очень удобно заслушаться с телефона
песни сами переключаются https://z1music.online

hooks oppettider uppsala aresgrb.se

(aresgrb.se, 3. 8. 2020 20:35)


Wow, this piece of writing is pleasant, my younger sister is analyzing these things, therefore I am going to let know her. milva.aresgrb.se/advice-girlfriends/hoeoeks-oeppettider-uppsala.php hooks oppettider uppsala

anastasia beverly hills lappglans aresgrb.se

(aresgrb.se, 31. 7. 2020 3:32)


Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how could i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept compb.aresgrb.se/for-women/anastasia-beverly-hills-laeppglans.php anastasia beverly hills lappglans

массажное кресло кровать

(массажные кресла сайт, 27. 7. 2020 0:30)

Всем известен положительный эффект от физических упражнений, однако его можно существенно повысить за счет хорошего массажа. Услуги профессионального массажиста стоят дорого, поэтому на помощь приходят специальные массажные устройства, способные заменить даже самого опытного мастера. электрическое массажное кресло https://vk.com/relaxbutik

bra handkram aresgrb.se

(aresgrb.se, 26. 7. 2020 22:50)


These are genuinely fantastic ideas in about blogging. You have touched some fastidious factors here. Any way keep up wrinting. roma.aresgrb.se/decorations/bra-handkraem.php bra handkram

Вам в помощь юрист

(RichardPainc, 26. 7. 2020 16:29)

Для нынешний сутки для управление транспортного средства
не оформляется доверенность, управляет машиной, тот, у кого
находятся документы. Коли быть жизни владелец авто передал
ключи и документы третьему лицу (не наследнику), с момента
смерти наследодателя пользование ТС становится незаконным.
https://gibddmaster.ru/protsedura-registratsii/nuzhna-li-mashina-chtoby-postavit-ee-na-uchet/
https://gibddmaster.ru/protsedura-registratsii/registratsiya-avtomobilya-snyatogo-s-ucheta/

basta d vitamintillskottet 2015 aresgrb.se

(aresgrb.se, 26. 7. 2020 1:53)


I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Appreciate it dingn.aresgrb.se/beautiful-things/baesta-d-vitamintillskottet-2015.php basta d vitamintillskottet 2015

nutramino proteinbar aresgrb.se

(aresgrb.se, 24. 7. 2020 14:41)


Good article! We are linking to this great post on our site. Keep up the good writing. roma.aresgrb.se/decorations/nutramino-proteinbar.php nutramino proteinbar

kritor till griffeltavla goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 18. 7. 2020 3:57)


This post will assist the internet visitors for setting up new webpage or even a blog from start to end. derma.goodprizwomen.com/beautiful-things/kritor-till-griffeltavla.php kritor till griffeltavla

sas till laxgratang goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 9. 7. 2020 18:19)


There is certainly a great deal to find out about this issue. I like all of the points you've made. rollpu.goodprizwomen.com/advice-girlfriends/ss-till-laxgrataeng.php sas till laxgratang

ellos home mall of scandinavia goodprizwomen.com

(goodprizwomen.com, 6. 7. 2020 21:09)


Hi, I do believe your site could possibly be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine however, when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great site! bornha.goodprizwomen.com/skin-care/ellos-home-mall-of-scandinavia.php ellos home mall of scandinavia

stekt torsk sas aresgrb.se

(aresgrb.se, 4. 7. 2020 3:14)


Hi there, just wanted to mention, I loved this post. It was practical. Keep on posting! beire.aresgrb.se/for-men/stekt-torsk-ss.php stekt torsk sas

Rassismus-Skandal an Berliner Rossmann-Kasse

(MoonFly, 4. 7. 2020 3:06)

Sie sollten diesen Artikel lesen. Es ist wichtig!1(A#D5gt8x6!WGIHAzum

Rassismus bei Rossmann: schwarzer Kundin wird Kartenbetrug vorgeworfen, weil der Name darauf deutsch ist. Polizei droht ihr vor ihrem Kind mit Gefängnis: “Sprechen Sie überhaupt deutsch? Deutsche Sprache, schwere Sprache.”
https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse - https://www.bz-berlin.de/berlin/charlottenburg-wilmersdorf/rassismus-skandal-an-berliner-rossmann-kasse

vad innehaller mjolkprotein aresgrb.se

(aresgrb.se, 2. 7. 2020 20:14)


Helpful information. Lucky me I discovered your web site by chance, and I'm shocked why this twist of fate didn't came about earlier! I bookmarked it. enri.aresgrb.se/music/vad-innehller-mjoelkprotein.php vad innehaller mjolkprotein

indisk vegetarisk gryta recept aresgrb.se

(aresgrb.se, 1. 7. 2020 11:57)


I don't know if it's just me or if everybody else encountering issues with your site. It appears like some of the written text in your content are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my browser because I've had this happen before. Kudos tarsu.aresgrb.se/travels/indisk-vegetarisk-gryta-recept.php indisk vegetarisk gryta recept

raka armhalorna tips aresgrb.se

(aresgrb.se, 26. 6. 2020 7:44)


For most recent information you have to pay a visit world-wide-web and on the web I found this site as a most excellent web page for newest updates. spini.aresgrb.se/decorations/raka-armhlorna-tips.php raka armhalorna tips

harfjerning krystaller aresgrb.se

(aresgrb.se, 24. 6. 2020 22:50)


I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase. daami.aresgrb.se/useful-tips/hrfjerning-krystaller.php harfjerning krystaller

allergi tomater symptomer tastyandinteresting.be

(tastyandinteresting.be, 24. 6. 2020 21:54)


This is a topic that is near to my heart... Many thanks! Exactly where are your contact details though? tastyandinteresting.be/beautiful-things/complement-alimentaire-naturel-chute-de-cheveux.php allergi tomater symptomer


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

následující »